Svaz pěstitelů cukrovky Čech

+420 326 388 186

Aktuality2023-02-07T23:03:46+01:00

Aktuality

Stanovisko SPC ČR k redesignu eroze od roku 2024

MZe, MŽP, Zemědělský výbor PSP ČR AK ČR, ZS ČR, ASZ  Všem pěstitelům cukrovky Cukrovarnické společnosti                                                    Vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, vážení zástupci hlavních nevládních organizací, vážení zástupci cukrovarnických společností v rámci ČR,             Svaz pěstitelů cukrovky [...]

By |8 prosince, 2022|

Informace č.2 ke kontraktaci 2023/2024

26. listopadu v 15:27 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, vážení zástupci cukrovaru Tereos TTD, v úterý 22.11.2022 proběhlo na Skalsku jednání představenstva se zástupci v dozorčí radě SPCČ ohledně kontraktace na osev roku 2023. Naším společným cílem bylo řešit v kritické době rentabilní pěstování cukrovky pro příští rok. Dohodli jsme se, že je nutné znovu otevřít jednání s TTD o smlouvě na rok 2023 z níže uvedených důvodů. Fakta: Jsme [...]

By |26 listopadu, 2022|

Předkampaňové informace

14. září v 10:46 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, v minulém týdnu ve čtvrtek před zahájením kampaně ve společnosti Tereos TTD jsme se sešli s vedením TTD diskutovat aktuální problémy. Výstupy jsou shrnuty níže: Informace před kampaní: Kampaň zejména v cukrovaru České Meziříčí s ohledem na ceny energií a energetickou náročnost výroby cukru začíná velmi časně. Navrhli jsme zástupcům TTD zvážit další bonifikaci u raných dodávek, kde je [...]

By |14 září, 2022|

Informace ke kontraktaci 2023/2024

29. června v 09:39 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, v pátek 24.6.2022 proběhlo na Skalsku poslední jednání mezi SPCČ a vedením Tereos TTD na téma kupní smlouvy osev 2023 (kampaň 2023/2024) a diskutována byla i cukrovka z osevu 2022. I když jsme si vědomi faktu, že s nabídkou od TTD neuspokojíme všechny pěstitele, dovolujeme si ji předložit, jelikož na VH v Bezně jsme přislíbili do konce června informace [...]

By |29 června, 2022|

Usnesení z 30. Valné hromady SPC Čech

8. června v 08:47 Usnesení 30. Valné hromady SPC Čech dne 26.5.2022 v Bezně Valná hromada bere na vědomí : zprávu o stavu odvětví, činnosti představenstva a výkonné složky, kterou přednesl výkonný ředitel Ing. Jan Křováček, Ph.D. zprávu dozorčí rady, kterou přednesl předseda dozorčí rady Ing.Vlastimil Kukla informaci GŘ Tereos TTD o udržitelném a ekonomickém pěstování cukrovky z osevu 2022 výsledky voleb oznámené předsedou volební komise Ing. Zdeňkem Joudalem Valná [...]

By |8 června, 2022|

Pozvánka na VALNOU HROMADU SPCČ

16. května v 11:47 POZVÁNKA     NA  30.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU      S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,     která se koná ve čtvrtek dne 26. května 2022 od 9.00 hod.    v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav Prezence účastníků v 8,00 - 9,00 hod.             PROGRAM : 1.   Zahájení valné hromady 2.   Volba [...]

By |16 května, 2022|

Požadavky na změny KS pro osev 2023

12. května v 20:21 Níže Vám předkládáme požadavky (v bodech) SPCČ a společnosti Tereos TTD a.s. na změny v KS pro osev 2023: Požadavky SPCČ.pdf Požadavky TTD.pdf

By |12 května, 2022|

Kandidátní listina – připomenutí

3. května v 12:03 Vážení pěstitelé, děkujeme těm, kteří svůj návrh kandidátní listiny do představenstva na období 2022-23 již vyjádřili a zároveň velmi prosíme ty z Vás, kteří ještě tento krok neučinili, aby v co nejkratším termínu odeslali vyplněnou listinu e-mailem: spcc@semcice.cz. Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na osobní setkání na Valné hromadě 26.5.2022 v Bezně.

By |3 května, 2022|

Valná hromada SPC Čech

25. dubna v 08:48 Valná hromada SPC Čech se bude konat ve ČT 26.května 2022 v KD Bezno, pozvánka Vám bude zaslána.

By |25 dubna, 2022|

Kontraktace cukrovky v roce 2022 – konečné doporučení

25. ledna v 18:27 Vážené kolegyně, kolegové, milí řepaři, je naší povinností Vás informovat o konečných výsledcích jednání mezi SPCČ a Tereos TTD ohledně definitivního  znění  roční kupní smlouvy pro pěstitelský rok 2022. Konstatujeme, že se nám nepodařilo dosáhnout vytčených cílů, zejména zvýšení minimální garantované ceny na úroveň 800 Kč/t. Vzhledem k tomu, že na další jednání není ani čas ani ochota cukrovaru, doporučujeme proto [...]

By |25 ledna, 2022|

Dotační titul 3.i. – podpora nákupu certifikovaného osiva

23. ledna v 17:38 Vážení pěstitelé, pokud budete chtít v roce 2022 žádat v režimu "de minimis" o dotační titul 3.i., podpora nákupu certifikovaného osiva, max. 20.000,- EUR na zemědělský podnik na 3 roky, tak nutně zvolit dubnovou splatnost osiv! Musí být uhrazena do doby žádosti o tento DT. Navíc nedělat v dubnu zápočty, osiva uhradit cukrovaru, cukrovar uhradí poslední splátku za cukrovku. Musí být [...]

By |23 ledna, 2022|

Informace – kontraktace

21. ledna v 21:18 Vážení pěstitelé, tento týden proběhlo poslední jednání ke kupním smlouvám mezi SPCČ a Tereos TTD, jednání bylo v úzkém kruhu (2 zástupci pěstitelů za oblast Dobrovice, 2 za České Meziříčí a 3 za společnost Tereos TTD). Během jednání nedošlo ke změnám v předložené smlouvě cukrovarem. Proto je na úterý 25.1.2022 svoláno od 9.00 operativní mimořádné Představenstvo SPCČ a odpoledne pak očekávejte [...]

By |21 ledna, 2022|

Informace – kontraktace

16. ledna v 18:09 Vážení pěstitelé, plánované páteční jednání ke kupním smlouvám mezi Tereos TTD a SPCČ se s ohledem na covid situaci a pozitivní test na covid u jednoho z klíčových aktérů jednání posouvá na další týden. Děkujeme za pochopení situace. V pondělí 17.1.2022 se bude jednat o náhradním termínu. Věříme, že finální doporučení budeme moci dát zavčasu, aby bylo možné objednat osiva pro [...]

By |16 ledna, 2022|

Informace – kontraktace

10. ledna v 16:34 Vážení pěstitelé, tento týden v pátek 14.1.2022 proběhne ještě jednání ke kupní smlouvě osev 2022 mezi zástupci SPCČ a Tereos TTD, tudíž o víkendu očekávejte naše konečné doporučení k nadcházející kontraktaci. Sledujte web Svazu a zprávu dostanete také mailovou poštou. Děkujeme za dosavadní podporu a spolupráci. Vedení SPCČ.

By |10 ledna, 2022|

Stanovisko Představenstva SPC Čech ke KS s Tereos TTD pro osev 2022

15. prosince v 19:48 Roční smlouva o dodání cukrové řepy na hospodářský rok 2022/2023 čl. XIII, odstavec 11., citujeme: “ZÁSTUPCI SVAZU PĚSTITELŮ CUKROVKY ČECH MAJÍ PRÁVO HÁJIT ZÁJMY SVÝCH ČLENŮ A CUKROVARNICKÝ PODNIK TOTO PRÁVO AKCEPTUJE.” Vážené kolegyně, kolegové, milí řepaři, po vyhodnocení Vašich odpovědí na dotazník o ceně řepy, pro hospodářský rok 22/23, jsme jednali 9.12.2021 se zástupci TTD o finální podobě kupní smlouvy. [...]

By |15 prosince, 2021|

Informace: Kupní smlouvy s Tereos TTD pro osev 2022

30. listopadu v 11:47 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, dne 26.11.2021 proběhlo jednání Řepařské komise Tereos TTD, kde hlavním tématem byly kupní smlouvy pro osev příštího roku 2022 (SoD 2022/2023). Zástupci pěstitelů v ŘK měli mandát podložený závěry z jednání Představenstva SPCČ, které bylo 26.10.2021, požadovat minimální garantovanou cenu cukrovky z jarního osevu ve výši 800,-/t při 16 %, a to na základě prokazatelného nárůstu nákladů, [...]

By |30 listopadu, 2021|

Informace pro pěstitele cukrovky – DT 3.K. podpora likvidace plevelné řepy

9. června v 21:14 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, níže Vám poskytujeme několik informací, které pro Vás budou užitečné: Dotační titul 3.K. Je nám velmi líto toho, jak problematický tento dotační titul je, ale nyní jsme schopni Vám již podat definitivní stanovisko Szifu k tomuto DT. Pěstitelská technologie Smart odrůda v kombinaci s herbicidem Conviso One není dle Szifu slučitelná s tímto dotačním titulem, protože dochází k chemické likvidaci plevelné [...]

By |9 června, 2021|

Prodloužení termínu DT 3.K.

7. dubna v 11:28 Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu pro podání žádostí u dotačního titulu 3.K. na datum 16.4.2021 (oproti původnímu termínu do konce měsíce března). Zpřesnění Zásad k dotačnímu programu 3.K. a příručky k podání žádosti naleznete na webových stránkách SZIF zde. Prosíme o využití této předžádosti. Děkujeme za spolupráci.

By |7 dubna, 2021|

Informace pro pěstitele cukrovky – DOTAČNÍ TITUL 3.K.

22. března v 07:10 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, níže Vám je k dispozici několik informací, které pro Vás budou užitečné: Dotační titul 3.K. Do konce měsíce března je třeba podat předžádost na tento dotační titul, kterým se vyplácí finance na podporu likvidace plevelné řepy mechanickou cestou – plečkování a ruční likvidace vykopáváním. Jsme si velmi dobře vědomi složitosti tohoto DT a intenzívně to s MZe [...]

By |22 března, 2021|

Napište nám

Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat na uvedených e-mailových nebo telefonních kontaktech.

Přejít nahoru