Zvolené orgány

Doporučujeme členům Svazu, aby se obraceli se svými problémy na členy představenstva příslušného rajónu nebo na výkonnou složku.

Předseda – tříleté volební období 2022 – 2024

Jméno Okres Organizace Funkce/Mobil
Ing. Otakar Šašek
předseda představenstva
LT ZD Klapý
zdklapy@pvtnet.cz
ředitel
602 231 428


Místopředsedové – dvouleté volební období 2023 – 2024

Jméno zástupce Okr. Organizace Funkce/Mobil
Ing. Vladimír Fröhlich NA UNIAGRO Zaloňov s.r.o.

uniagro@uniagro.cz

jednatel společ.

604 592 069

Ing. Radek Němeček, Ph.D. JC SHR Chvalina

radeknemecek@tiscali.cz

Místopředseda představenstva

604 333 974

Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková Ing.Šimonek, SHR, Lobeč

info@dvur-lobec.cz

Ekonomka

606 406 308


Členové představenstva – dvouleté volební období 2022 – 2023

Jméno zástupce Okr. Organizace Funkce
Ing. Zbyněk Blažek LN Agroteam Černochov, s.r.o.

blazek345@seznam.cz

Agronom

602 475 243

Bc. Ondřej Bačina PHA Agross Klíčany

bacinao@agross.cz

Ředitel

602 273 966

Ing. Jiří Černý HK Statek Dlouhé Dvory

jicerny@centrum.cz

Člen DR

606 022 494

Ing. Luboš Horník

JC ZD Podchlumí Dobrá Voda

zdpodchlumi@tiscali.cz

Ředitel

775 554 144

Bc. Jan Konečný

CR Družstvo Agricola Bylany

konecny@druzstvoagricola.cz

Agronom

724 061 591

Ing. Jaroslava Nešněrová JC Agro Slatiny, a.s.

Agronomka

736 647 073

Ing. Miroslav Máslo JC AGROM Třebnouševes, s.r.o.

mirek.maslo@seznam.cz

Jednatel

603 560 373

Ing. Evžen Moc MB ZS Skalsko s.r.o.

zsskalsko@dragon.cz

Ředitel

777 777 431

Ing. Radek Mydlář, MBA JC AGRO Žlunice a.s

radekmydlar@centrum.cz

Agronom, MP

731 176 349

Ing. Jiří Sobota NB ZS Sloveč a.s.

sobota@zsslovec.cz

Ředitel

602 126 782

Ing. Pavel Veselý HK AGD Lhota pod Libčany

vesely@agrolhota.cz

Před. představ.

603 201 966

Ing. Milan Vízner KH PIAS Suchdol, a.s.

vizner@piassuchdol.cz

Ředitel

602 500 922

Ing. Jaroslav Vojtěch NA Agro Jaroměř, s.r.o.

vojtech@agrojaromer.cz

Jednatel

603 214 135


Předseda dozorčí rady – dvouleté volební období 2023 – 2024

Jméno Okr. Organizace Funkce Telefon
Ing. Vlastimil Kukla

PA

ZD Chýšť

v.kukla@seznam.cz

Ekonom

724 093 359

466 946 133

fax 466 946 116


Zástupci dozorčí rady – dvouleté volební období 2023 – 2024

Ing. Monika Kalousková

CR

První zemědělská a.s. Tuněchody

monikakalouskova@seznam.cz

Předsedkyně představenstva, ředitelka724 890 012
Ing. Josef Heřmanský, CSc.

MB

Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o.

hermansky@zvhermansky.cz

Jednatel

602 967 942

326 388 183
Ing. Jaroslav Kořínek

JC

AGRO a.s. Chomutice

agro.chomutice@horicko.cz

Ekonom

607 969 765

493 692 828

fax 493 692 830

p. Vlastimil Jandouš

KL Team Čermuc

vlasta.jandous@seznam.cz

Agronom

602 616 114


Zástupci do Řepařské komise – dvouleté volební období 2023 – 2024

Členové Organizace Funkce
Ing. Evžen Moc ZS Skalsko Ekonom
Ing. Otakar Šašek ZD Klapý Předseda SPCČ
Ing. Milan Vízner Pias Suchdol Ředitel
Ing. Miroslav Máslo Agrom Třebnouševes Jednatel
Ing. Josef Čejka ZD Dolní Újezd Hlavní agronom
Ing. Jaroslav Vojtěch Agro Jaroměř – Rožnov Předseda
Ing. Josef Mlateček Agrospol Hostovice Ředitel
p. Tomáš Bartoš ZD Čistá Ředitel
Ing. Jan Křováček, Ph.D. SHR + SPCČ Výkonný ředitel

Napište nám

Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat na uvedených e-mailových nebo telefonních kontaktech.