Usnesení 31. Valné hromady SPC Čech dne 13.9.2023 v Bezně

Vážení pěstitelé,
níže je Vám k dispozici výňatek z usnesení z VH SPC Čech pořádané letos v Bezně 13.9.2023. Jednání se společností Tereos TTD o kupní smlouvě na rok osevu 2024 probíhá. V první dekádě října se budou kupní smlouvy projednávat v rámci Řepařské komise TTD.
Až bude kupní smlouva finálně odsouhlasena Představenstvem SPCČ, budeme Vás neprodleně informovat!

Valná hromada zaujímá následující stanovisko ke KS 2024/25:

dojednat minimální garantovanou cenu 1 050,-/t při základní cukernatosti 16 % bez započtení VCS a případných dalších ND, řízky zůstávají nadále majetkem pěstitele (podloženo propočtem nákladovosti pěstování cukrovky a ekonomickými propočty rentability pěstování ÚZEI)

vyloučit z KS zcela paušální seřez

i nadále se nepodílet na dopravě cukrovky do cukrovaru, dopravu hradí odběratel

– preference jednoleté KS oproti víceletému kontraktu (nejistá situace na trhu se zemědělskými komoditami)

 

Ing. Otakar Šašek, v.r. Ing. Jan Křováček, Ph.D., v.r.
předseda představenstva výkonný ředitel

Určeno: všem dodavatelům cukrovky do TTD Semčice, 25.9.2023