26. října v 09:47

Vážení pěstitelé,

níže v odkazech jsou Vám k dispozici upřesňující příručky pro podávání žádostí na DP 3.k.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K PODÁNÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI PRO ROK 2020
Zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/3k/1603439774244.pdf

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ 
Zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/3k/1603439725809.pdf

Soubor všech dostupných příruček, informací, zásad atd. je k dispozici na webových stránkách SZIF zde:
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-3k