7. dubna v 11:28

Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu pro podání žádostí u dotačního titulu 3.K. na datum 16.4.2021 (oproti původnímu termínu do konce měsíce března).

Zpřesnění Zásad k dotačnímu programu 3.K. a příručky k podání žádosti naleznete na webových stránkách SZIF zde.

Prosíme o využití této předžádosti.

Děkujeme za spolupráci.