22. října v 11:12

Na níže uvedeném odkazu je Vám k dispozici Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace.

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/1r/1581405771334.pdf