14. září v 10:46

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři,

v minulém týdnu ve čtvrtek před zahájením kampaně ve společnosti Tereos TTD jsme se sešli s vedením TTD diskutovat aktuální problémy. Výstupy jsou shrnuty níže:

Informace před kampaní:

  1. Kampaň zejména v cukrovaru České Meziříčí s ohledem na ceny energií a energetickou náročnost výroby cukru začíná velmi časně. Navrhli jsme zástupcům TTD zvážit další bonifikaci u raných dodávek, kde je prokazatelná ztráta výnosu. Zároveň jsme navrhli zvážit další bonifikaci u velmi pozdních dodávek po 15.1.2023 (opět se bude týkat zejména cukrovaru České Meziříčí). Odpověď ze strany TTD byla, že prozatím zůstávají platné smluvní podmínky, které jsou, tedy bez dalšího zlepšení u rané a pozdní dodávky.
  2. Výsledná cena aktuálně dodávané cukrovky by se měla blížit vč. systému 2 bonusů k částce 1000,-/t při 16 %, což by při plánovaném průměrném výnosu 75 t/ha16 mohlo pokrýt naše vstupy, ale rentabilita bude tvořena pouze platbou VCS, což ukazuje na její nepostradatelnost v rámci nové SZP.
  3. V souladu s interprofesní dohodou budeme pokračovat v systému kontrol výkupu. Kdo bude mít zájem o kontrolu během dodávky své cukrovky, ať kontaktuje vedení SPCČ a pro cukrovar Č. Meziříčí budou nadále pro kontroly k dispozici p. Főrster  a p. Šolín. Pro cukrovar Dobrovice stálé kontrolory aktuálně hledáme a budeme Vás dále informovat.
  4. Společnost TTD vychází vstříc případné neúrodě či nižší úrodě kukuřice vlivem sucha. Proto kdo ještě bude mít zájem o řízky nad rámec toho, co má v kupní smlouvě, prosím neprodleně kontaktujte agronomická oddělení TTD a domluvte se přímo s agronomy na případném navýšení odběru řízků, pokud potřebujete.
  5. Paušální seřez na další rok zůstává na úrovni 2,8 % (z původních 3,2 %), náš návrh na jeho úplné odstranění zůstává.

Situace nejen v cukerním sektoru je velmi složitá a pravidla nové SZP vypadají spíše katastroficky, než by nám v těžké době pomohla. Proto zkusme to vydržet a období krize přečkat. Zdravý rozum nakonec zvítězí, jen někdy mu to cestou do Bruselu a zpět trvá trochu déle!!!

S pozdravem, buďte stále zdraví, dobrý výnos řepy,

                                                                                                          Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                                                                           výkonný ředitel SPCČ