25. ledna v 18:27

Vážené kolegyně, kolegové, milí řepaři,

je naší povinností Vás informovat o konečných výsledcích jednání mezi SPCČ a Tereos TTD ohledně definitivního  znění  roční kupní smlouvy pro pěstitelský rok 2022.

Konstatujeme, že se nám nepodařilo dosáhnout vytčených cílů, zejména zvýšení minimální garantované ceny na úroveň 800 Kč/t. Vzhledem k tomu, že na další jednání není ani čas ani ochota cukrovaru, doporučujeme proto začít podepisovat RKS s následujícím komentářem:

  • Představenstvo smlouvu jako celek akceptuje, ale nedoporučuje k podpisu 2 sporné body ve smlouvě, a to “závazek průměrné 5tileté plochy” pro výplatu bonusu a pak “kurzová rizika”, protože minimální garantovanou cenu chápeme jako cenu  konečnou a limitní, pod kterou nejsme ochotni v tomto roce cukrovku pěstovat. Minimální cena nesmí být závislá na kurzu!
  • Při Vašem individuálním podpisu smlouvy proto doporučujeme výše uvedené sporné body odstranit.
  • V záležitosti problematického 3,2%  seřezu (paušálu) máme příslib ponížení v nové smlouvě pro rok 2023.

Doporučujeme objektivně vyhodnotit Vaši rentabilitu pěstování cukrovky v podniku a dle Vašich možností v osevních plochách pro jaro dobře zvážit objednávky osiva a kontraktaci cukrovky pro kampaň 2022/2023. I když nebudeme všichni spokojeni s výsledkem velmi dlouhých jednání, věřte, že jsme pro Vás udělali maximum. V okamžiku, kdy raketově narostla cena energií, všechny další diskuze byly marné.

Obě strany si vzájemně uvědomují ekonomickou složitost současnosti. Došlo k dohodě o včasné přípravě smlouvy i její úpravy na příští období (kampaň 2023/24).

Děkujeme za Vaši podporu a trpělivost!

Vedení SPCČ