15. října v 12:21

Semčice 13.10.2020

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři,

níže Vám zasíláme několik informací, které pro Vás budou aktuální, řazeny jsou termínově:

Dotační titul 3.K.

1)  Do konce měsíce října do 31.10.2020 do půlnoci je možné do systému SZIFu (Portálu farmáře) nahrávat Vaše doklady k dotačnímu titulu 3.K – Podpora likvidace plevelné řepy. Víme, že tento DT není jednoduchý. Dne 19.10.2020 ještě proběhne jednání na MZe k tomuto, pravděpodobně za účasti SZIF, ÚKZÚZ, s cílem dát pěstitelům návod, jak čerpat alokované finance na maximum. Proto prosím od 20.10.2020 sledujte web SPCČ, vložíme tam hned aktuální informaci po jednání na MZe, se kterou pak ještě 10 dní budete mít možnost pracovat.

Kontroloři v TTD

2) Od poloviny října do konce kampaně Vám budou k dispozici případné kontroly v cukrovaru na zavolání telefonem. Pokud budete mít pocit, že při dodávce do TTD nastane problém, tak zavolejte nejlépe 1 – 2 dny předem na níže uvedená čísla a my při Vaší dodávce v cukrovaru budeme. Musíme ale chápat současný stav s Covid-19 a oprávněné obavy TTD z případné nákazy nebo karantény.

Pro oblast Dobrovice k dispozici: Mgr. Martina Vorlová tel. 606/649 652, Ing. Jan Křováček, Ph.D. tel. 723/067 728, pro oblast Českého Meziříčí pak Ing. Rudolf Főrster tel. 603/810 036 nebo také výkonná složka SPCČ.

VH SPCČ

3) S ohledem na stávající stav s opatřeními u Covid-19 jsme se rozhodli ani v podzimních měsících neorganizovat VH SPCČ, která měla původně proběhnout v dubnu 2020 (nekonáno kvůli koronaviru). Stávající členové Představenstva SPCČ, Dozorčí rady SPCČ a zástupci v ŘK TTD jsou ochotni vykonávat svůj mandát (a to i na základě korespondenčních primárních voleb) až do doby konání další VH.

Neonikotinoidy i pro rok 2021

4) Dne 30. září ÚKZÚZ vydal výjimku na moření osiva cukrovky pro rok 2021 přípravky Cruiser 600 FS/Cruiser SB nebo Poncho Beta FS 453,3,  to na základě oficielní žádosti ze dne 16.9.2020. Děkujeme ÚKZÚZ za rychlost a operativnost a MZe a nevládním organizacím za podporu. Jiná cesta, jak udržet plochy cukrovky a ochránit ji před škůdci nebyla. Další země v tomto budou ČR zřejmě následovat.

Víme dobře, že výnosy v letošním roce vlivem dvojího vzejití, hraboše, cercospory, dešťů v období počátku kampaně a mnohde i současného tlaku housenek nevypadají zázračně, ale zkusme u řepy vydržet. Zdárné dokončení kampaně!

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                 Ing. Otakar Šašek
výkonný ředitel SPCČ                                                                              předseda představenstva SPCČ
v.r.                                                                                                               v.r.