22. března v 07:10

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři,

níže Vám je k dispozici několik informací, které pro Vás budou užitečné:

Dotační titul 3.K.

Do konce měsíce března je třeba podat předžádost na tento dotační titul, kterým se vyplácí finance na podporu likvidace plevelné řepy mechanickou cestou – plečkování a ruční likvidace vykopáváním. Jsme si velmi dobře vědomi složitosti tohoto DT a intenzívně to s MZe a SZIFem řešíme a jsme pro zjednodušení pro rok 2021. Za rok 2020 se sice pravděpodobně vyplatí v maximu jen 56 – 59 mil. z alokovaných 200 mil., ale nenechme se tím odradit a zkusme v roce 2021 finance čerpat lépe. Vloni se dalo pouze 400 předžádostí v rámci celé ČR na požadavek 125 mil., ale na podzim dodalo doklady do systému jen 300 řepařů na částku necelých 60 mil. V letošním roce Vám budeme u tohoto DT nápomocni, jak jen to půjde s cílem dostat do cukrovky nejlépe na všechny oseté hektary částku cca 3.750,-

Máme plnou podporu MZe a všichni chápeme, že řepa je jen jedna bez rozdílu, proto prosím podejme na veškeré oseté hektary předžádost na DT 3.K. pro rok 2021.

            Aktuálně prosím nereagujte na výzvu SZIFu ohledně doložení dalších účetních vnitropodnikových dokladů pro vydání rozhodnutí a vyplacení dotace za rok 2020! Tato výzva byla některým pěstitelům doručena před 7 – 10 dny. SZIF vydá tiskovou zprávu a pomocí direct mailingu Vás bude informovat, že další nákladové doklady nejsou třeba. Na jednání 19.3.2021 mezi zástupci pěstitelských svazů (SPCČ, SPCMaSl), MZe a SZIFu pod koordinací předsedy Komoditní rady pro cukr a cukrovku Martina Pýchy bylo rozhodnuto, že se jedná o dotaci sazbovou (nikoliv nákladovou), kde sazby za operace vykalkuloval ÚZEI.

Informace z jednání Řepařské komise TTD a vize doplatku

Dne 26.2.2021 proběhla na Skalsku v užším kruhu (5×5) Řepařská komise s cílem probrat situaci v komoditě a aktualizovat pokusy ŘK na rok 2021. Ceny cukru sice spíše stagnují, ale společnost Tereos TTD předpokládá za poslední období do 31.3.2021 zisk ve výši 380 mil. a 10 % z této částky se vrátí do ceny cukrovky z osevu 2020, lze předpokládat doplatek ve výši 15,- až 20,- na 1t při 16 %, výsledná cena tak bude mezi 715,- až 720,-/t 16. Pro rok 2021 je minimální cena na úrovni 735,-/t16. Budeme dále jednat společně s TTD o detailech výkupu, paušál by se měl počítat z netto řepy a ne z hrubé váhy, do povoleného limitu srážek 15 % bez sankcí za zahlinění by taktéž paušál neměl být započítáván, obdobně pak i u celkových srážek směrem dolů při bonusech za čistou řepu. Toto bude k diskusi a k návrhu dodatku k RKS 2021/22 v nadcházejících měsících. GŘ TTD souhlasil, že se udělá kontrola ztrát (drtě) v pračce a nebrání se dalším kontrolám v kampani (musí být předem dohodnuté). Posílíme tak vzájemnou důvěru. Meziroční nárůst plochy cukrovky v oblasti TTD bude okolo 1500 ha. V roce 2021 půjde z rozpočtu ŘK 500 tis. na monitoring výskytu cercosporiozy, pěstitelé tak budou mít velmi aktuální a přesné informace k tomu, kdy zasáhnout fungicidem, aby se neopakovaly problémy z loňského roku.

S pozdravem, buďte zdraví, zdárný osev cukrovky,

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                 Ing. Otakar Šašek

výkonný ředitel SPCČ                                                                         předseda představenstva SPCČ

v.r.                                                                                                               v.r.