30. listopadu v 11:47

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři,

dne 26.11.2021 proběhlo jednání Řepařské komise Tereos TTD, kde hlavním tématem byly kupní smlouvy pro osev příštího roku 2022 (SoD 2022/2023). Zástupci pěstitelů v ŘK měli mandát podložený závěry z jednání Představenstva SPCČ, které bylo 26.10.2021, požadovat minimální garantovanou cenu cukrovky z jarního osevu ve výši 800,-/t při 16 %, a to na základě prokazatelného nárůstu nákladů, zejména ceny u hnojiv, jakož i růstu cen ostatních konkurenčních rostlinných komodit.

Dle našich propočtů by měly meziročně stoupnout náklady na pěstování cukrovky přibližně o 11.000,-/ha a pokud by se toto mělo promítnout do ceny cukrovky, tak by se musela navýšit meziročně o více než 100,-/t při 16 %.

Návrh cukrovaru z jednání ŘK TTD byl:

  1. Min. garantovaná cena 835,- Kč/t při 16%. V této ceně je započítaná cena řízků, přestávají být nárokem pěstitele.
  2. Nebo si lze zvolit variantu druhou 785,- Kč/t při 16% a řízky zůstanou pěstitele, který si je odebere.
  3. Pro výplatu bonusu k minimální ceně dle dobrých prodejů cukru je třeba zachovat plochu osevu na průměru posledních 5ti let. U řízků pak pokud si je pěstitel objedná na zpětný odběr a neodebere, budou proplaceny za 1,-/t, jako reakce na zkušenosti z kampaně 2021/22.

Tyto návrhy (zejména pro minimální garantovanou cenu cukrovky) jsme odmítli, myslíme si, že cena by měla přesahovat 800,- Kč/t při 16 %!!! Při zachování řízků v kompetenci pěstitelů. Následně TTD navrhlo cenu 785,- Kč/t při 16 % a řízky v kompetenci pěstitelů + 1000,- Kč/ha pro CONVISO řepu na podporu likvidace plevelných řep. Běžné odrůdy cukrovky by měly využít dotace z 3.K. Proto Vás žádáme o rychlou, nejlépe okamžitou reakci na tuto situaci, abychom znali Vaše požadavky a mohli dále jednat na Představenstvu SPCČ za týden ve ČT, proto prosím reakce do UT 7.12.2021!!!

  1. Jaká je Vaše představa o minimální ceně řepy?
  2. Pokud nebude Vaše představa naplněna, dojde ve Vašem případě ke snížení osevní plochy?
  3. Zvažujete z jakéhokoliv důvodu ukončení pěstování cukrovky?

Děkujeme za rychlou reakci a nepodepisujte, prosím, smlouvu před ukončením jednání.

S pozdravem, buďte zdraví, zdárnou dosklizeň cukrovky,

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                 Ing. Otakar Šašek

výkonný ředitel SPCČ                                                                        předseda představenstva SPCČ

v.r.                                                                                                              v.r.