29. června v 09:39

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři,

v pátek 24.6.2022 proběhlo na Skalsku poslední jednání mezi SPCČ a vedením Tereos TTD na téma kupní smlouvy osev 2023 (kampaň 2023/2024) a diskutována byla i cukrovka z osevu 2022. I když jsme si vědomi faktu, že s nabídkou od TTD neuspokojíme všechny pěstitele, dovolujeme si ji předložit, jelikož na VH v Bezně jsme přislíbili do konce června informace ke kontraktaci na další rok.

Návrh na osev 2023 je následující:

  1. Minimální garantovaná cena cukrovky 800,-/t při 16 % a k tomu ve velmi úzkém časovém odstupu uzavřený dodatek na bonus k minimální garantované ceně ve výši 100,-/t při 16 %, tudíž základní cena cukrovky z osevu 2023 neklesne pod 900,-/t při 16 %. K této ceně se následně připočítá jarní a podzimní bonus, ty by měly pak zajistit ve výsledku cenu na úrovni 1000,-/t při 16 % a výše. Požadavek SPCČ byl na 1000,-/t při 16 % již do minimální garantované ceny.
  2. Paušál se sníží z původních 3,2 % na 2,8 % (tedy o 0,4 %), požadavek SPCČ byl na odstranění paušálu zcela.
  3. Na Conviso technologii zůstává podpora 1000,-/ha (cca 15,-/t cukrovky). Technologie Conviso Smart se pravděpodobně již v roce 2023 (nebo 2024)  přiřadí do DT 3.k., jsme nyní v jednání s MZe, kde k tomuto vůle je! Proběhne renotifikace.
  4. Ostatní body smlouvy zůstanou beze změn.
  5. Cukrovka z osevu 2022 s MGC 785,-/t při 16 % má jistý bonus 50,-/t při 16 % a cílem je výsledná cena 1000,-/t při 16 %, současné kontraktační ceny cukru by to umožnily.

Představenstvo SPCČ nadále trvá do budoucna na MGC pro cukrovku při 16 % na úrovni 1000,-/t a nulovém paušálu, protože jen tyto podmínky dokážou zajistit udržitelné pěstování cukrovky v následujících letech i průměrným pěstitelům. Proto prosím sami pečlivě zvažte ekonomiku pěstování ve svém podniku při volbě plochy osevu cukrovky pro rok 2023. V současné kritické době nám zbývá bohužel jen pozitivní vize a důvěra v sektor cukr – cukrovka. Větší jistoty, než je výše uvedeno, nedokážeme díky energetické krizi společně s cukrovary dojednat. Děkujeme za dosavadní podporu!

S pozdravem, buďte stále zdraví, zdárné léto pro cukrovku,

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                   Ing. Otakar Šašek

výkonný ředitel SPCČ                                                             předseda představenstva SPCČ

v.r.                                                                                                 v.r.