26. listopadu v 15:27

Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, vážení zástupci cukrovaru Tereos TTD,

v úterý 22.11.2022 proběhlo na Skalsku jednání představenstva se zástupci v dozorčí radě SPCČ ohledně kontraktace na osev roku 2023. Naším společným cílem bylo řešit v kritické době rentabilní pěstování cukrovky pro příští rok. Dohodli jsme se, že je nutné znovu otevřít jednání s TTD o smlouvě na rok 2023 z níže uvedených důvodů.

Fakta:

  1. Jsme si vědomi toho, že 29.6.2022 odešel vám pěstitelům informační dopis ke smlouvě na osev 2023, kde bylo uvedeno, ať každý zváží ekonomiku pěstování cukrovky ve svém podniku a dle toho volí plochu řepy pro příští rok. V té době byla nabídka ceny 800,-/t při 16 % a k tomu jistý bonus 100,-/t při 16 % a snížení paušálu z 3,2 % na 2,8 %.
  2. Za posledních 5 měsíců se zcela změnila situace na trhu s cukrem, a to ve prospěch producentů cukru a pěstitelů cukrovky, vrostly extrémně spotřebitelské ceny cukru a se zpožděním došlo i adekvátnímu navýšení cen průmyslových výrobců cukru. MGC za cukrovku 900,-/t při 16 % současnému stavu neodpovídá!
  3. Ceny ostatních komodit vzrostly meziročně o 60 – 65 %, předpokládaná výsledná cena za cukrovku z osevu 2022 okolo 950,- až 1000,-/t při 16 % je meziroční navýšení o 20 %, ale nákladovost pěstování stoupla u všech komodit identicky o více než 30 – 40 %.
  4. Signály z okolních zemí na minimální cenu cukrovky nad 40 EUR/t při 16 % jsou časté a již v současné době nabízí cukrovary na Moravě a ve Slezsku pro osev 2023 MGC 1000,- až 1250,-/t při 16 %, aby bylo řepařství při navýšených nákladech udržitelné.
  5. Máme informaci od cukrovaru a i od Vás, že je prozatím podepsáno okolo 25 % kupních smluv na osev 2023, je to pro nás signál jisté nespokojenosti s minimální garantovanou cenou a paušálním seřezem, který již delší dobu chceme z kupních smluv zcela odstranit (nejen snížit). Děkujeme proto za Vaši dosavadní podporu a prozatím Vaše nepodepsání RSoD nám dává mandát k dalšímu jednání s vedením společnosti Tereos TTD.

Naším cílem je zachovat rozměr pěstování cukrovky i pro příští rok, řepu chceme pěstovat!!! Ale nabízená cena za ni musí odpovídat situaci na trhu. I v tomto duchu jsou sepsané platné RSoD mezi Tereos TTD a pěstitelem a obě strany se dohodly, že pokud dojde ke změně situace na trhu, tak zasednou ke společnému stolu a budou dále jednat. Jen tak bude řepařství a cukrovarnictví udržitelné. Prosím chápejme společně tento dopis i jako výzvu k dalšímu jednání mezi Tereos TTD a SPCČ!

S pozdravem, buďte stále zdraví, zdárné dokončení blátivé sklizně řepy,

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                   Ing. Otakar Šašek

výkonný ředitel SPCČ                                                             předseda představenstva SPCČ

v.r.                                                                                                 v.r.