21. října v 15:19

Vážení pěstitelé cukrové řepy,

jelikož se blíží termín ukončení podání dokladů do 31.10.2020 pro dotaci 3.k (Mechanická likvidace plevelné řepy), níže Vám poskytujeme v bodech upřesňující informace:

– Maximální výše dotace 3 788,- Kč, stanovená výše nákladů plečkování 683,- Kč/ha, ruční okopávání 1096,- Kč/ha, odvoz plevelné řepy 320,- Kč/ha. Pracovní operace mohou být použity v průběhu vegetace vícekrát od součtu všech nákladů je stanoven odečet 866,- Kč/ha, např.683+1096+320=2099 – 866=1233,- Kč/ha jako výsledná výše dotace nebo pro čerpání dotace v plné míře např.683 + 683 + 683 (3x plečkováno za vegetace) + 1096 + 320 +1096 + 320 (2x procházeno okopáváno za vegetace vždy s odvozem plevelné řepy z pole) = 4881 – 866 = 4015,- jako výsledné náklady, tudíž nárok na dotaci v plné výši!!!

– V případě, kdy vám je fakturována služba např. za plečkování, je potřeba vyplnit všechna bílá políčka v části faktura a nezapomenout do příloh nahrát scan této faktury + výpis z bankovního účtu, kdy je vidět, že faktura byla uhrazena.

– V případě, kdy si plečkování, okopávku a odvoz plevelné řepy zajišťujete sami, je potřeba vyplnit všechna bílá políčka v části vnitropodnikový doklad a jako přílohu nahrát jednoduchou tabulku, jejíž vzor zasíláme v příloze.

– Ke každému půdnímu bloku musí být nahrány dvě fotografie cukrové řepy (před a po provedení úkonu) se záchytným bodem (např.věž kostela, strom, cesta, stoh).

– V případě dalších dotazů kontaktujte Ing. Martina Fantyše, jakožto garanta této dotace na adrese martin.fantys@szif.cz

Doporučujeme všem pěstitelům bez rozdílu, kteří podali předžádost, aby doklady do systému naskenovali a nahráli a o dotaci tím požádali, aby její čerpání bylo v maximální možné míře.

 Vzor vnitropodnikového dokladu!!!

Vnitropodnikový doklad společnosti ………..

Datum provedení Prováděná činnost Kod DBP Výměra DPB Náklady celkem

Lze tabulku ještě o jeden sloupec rozšířit a podělením celkových nákladů na DPB výměrou DPB vypočítat přímo náklad na ha na danou operaci.