Vážení pěstitelé,

v současné době se budete rozhodovat o výběru osiva pro rok 2020, také i o tom, zda vyberete standardní technologii nebo systém Conviso, kterým chceme řešit zejména pozemky s větším výskytem plevelných řep, které působí výrazný pokles výnosu cukrovky. Zároveň je tu pro rok minimálně 2020 a 2021 nový DT „Podpora likvidace plevelné řepy“ a s tím spekulace, zda pěstitel Convisa bude mít nárok na nový DT ve výši cca 3800,-/ha v uhrazených vykázaných nákladech:

Jsme přesvědčeni, že zcela určitě ano! A tuto problematiku nyní budeme urgentně řešit ve spolupráci s MZe, jeho vedením a v rámci Komoditní rady pro cukr a cukrovku, kterou svoláváme.

Proč by mělo spadat Conviso do nového DT jako standardní technologie:

  • na přelomu listopadu a prosince jsme toto téma s MZe probírali a shodli jsme se na tom, že nový DT je pro veškerou cukrovku v rámci ČR bez rozdílu (standard i Conviso), podpořeno to bylo vyžádanou zprávou ČZU pro MZe, autoři prof. Pulkrábek a kol., navíc postupný přechod na Conviso v souvislosti s restrikcí účinných látek v POR (nejen do cukrovky) nás k tomu zřejmě stejně brzy dovede
  • také v technologii Conviso je nutné likvidovat plevelné řepy (vykvetlice, vyběhlice) v řádku a případně i pozdě vzcházející plevelné řepy v meziřádku (i po 2 aplikacích herbicidu po 0,5 l/ha) – je tedy nárok tyto porosty za vegetace plečkovat a procházet s ručním dočištěním několikrát za vegetaci a požadovat proplacení těchto nákladů jako u standardní technologie
  • pěstování Conviso odrůd přímo ovlivňuje udržení plochy pěstování cukrovky v ČR, což byla podmínka ministra pro vypsání tohoto dotačního titulu. Bez této technologie by plocha výrazněji poklesla pod 60.000 ha a znamenalo by to zastavení nového DT pro veškerou cukrovku (pan ministr Toman podmínil nový DT zachováním rozměru pěstování na minimálně stávající ploše, nebo s co nejmenším poklesem!)
  • pokud se bavíme o novém DT v režimu Agro Envi, tak užití technologie Conviso přímo snižuje spotřebu POR ze 6 – 7 l/ha na 1 l/ha a je tedy výrazným environmentálním opatřením (snižuje herbicidní zátěž)
  • v tomto týdnu požádáme MZe ve spolupráci se SZIF o případnou úpravu a drobné doplnění zásad pro poskytnutí dotace na „Podporu likvidace plevelné řepy“. Mimo jiné závazek by neměl být v principu pětiletý, na tuto dobu je notifikace Bruselem, finance 200 mil. budou na období min. 2 po sobě jdoucích let

Je třeba nyní nedělat ukvapená rozhodnutí a vydržet s rozhodováním o volbě systému pěstování do konce ledna, kdy už snad budeme schopni Vám dát po diskusích s MZe jasnou odpověď na výše uvedenou otázku, a to opět prostřednictvím dopisu, portálu TTD a webu SPCČ. Díky za Vaši podporu a náš cíl je jasný – udržet plochu pěstování této komodity a pro to uděláme cokoliv!

S pozdravem

Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel SPC Čech                           Ing. Karel Chalupný, agronomický ředitel TTD