Svaz pěstitelů cukrovky Čech

+420 326 388 186

Nezařazené

Zpráva o pokusech 2023

2024-04-02T14:34:46+02:00

Vážení pěstitelé, níže na odkazu je Vám k dispozici Zpráva o pokusech 2023 Řepařské komise TTD. Zpráva o pokusech 2023  

Zpráva o pokusech 20232024-04-02T14:34:46+02:00

Zelená kniha 2023

2024-01-11T09:55:41+01:00

Vážení pěstitelé, na níže uvedených odkazech jsou Vám k dispozici zpracované výsledky SDO pokusů v Zelené knize 2023. Zelená kniha 2023 PDF Zelená kniha 2023 EXCEL  

Zelená kniha 20232024-01-11T09:55:41+01:00

Usnesení z VH SPC Čech

2023-09-25T10:42:55+02:00

Usnesení 31. Valné hromady SPC Čech dne 13.9.2023 v Bezně Vážení pěstitelé, níže je Vám k dispozici výňatek z usnesení z VH SPC Čech pořádané letos v Bezně 13.9.2023. Jednání se společností Tereos TTD o kupní smlouvě na rok osevu 2024 probíhá. V první [...]

Usnesení z VH SPC Čech2023-09-25T10:42:55+02:00

Pozvánka na 31. Valnou hromadu SPC Čech

2023-09-01T12:34:36+02:00

P O Z V Á N K A NA 31. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU S v a z u p ě s t i t e l ů c u k r o v k y Č e c h, která se koná ve [...]

Pozvánka na 31. Valnou hromadu SPC Čech2023-09-01T12:34:36+02:00

Stanovisko SPC ČR k redesignu eroze od roku 2024

2023-02-07T17:44:57+01:00

MZe, MŽP, Zemědělský výbor PSP ČR AK ČR, ZS ČR, ASZ  Všem pěstitelům cukrovky Cukrovarnické společnosti                                                    Vážený pane [...]

Stanovisko SPC ČR k redesignu eroze od roku 20242023-02-07T17:44:57+01:00

Informace č.2 ke kontraktaci 2023/2024

2023-02-07T17:43:28+01:00

26. listopadu v 15:27 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, vážení zástupci cukrovaru Tereos TTD, v úterý 22.11.2022 proběhlo na Skalsku jednání představenstva se zástupci v dozorčí radě SPCČ ohledně kontraktace na osev roku 2023. Naším společným cílem bylo řešit v kritické době rentabilní pěstování cukrovky pro [...]

Informace č.2 ke kontraktaci 2023/20242023-02-07T17:43:28+01:00

Předkampaňové informace

2023-02-07T17:42:23+01:00

14. září v 10:46 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, v minulém týdnu ve čtvrtek před zahájením kampaně ve společnosti Tereos TTD jsme se sešli s vedením TTD diskutovat aktuální problémy. Výstupy jsou shrnuty níže: Informace před kampaní: Kampaň zejména v cukrovaru České Meziříčí s ohledem na [...]

Předkampaňové informace2023-02-07T17:42:23+01:00

Informace ke kontraktaci 2023/2024

2023-02-07T17:41:22+01:00

29. června v 09:39 Vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, v pátek 24.6.2022 proběhlo na Skalsku poslední jednání mezi SPCČ a vedením Tereos TTD na téma kupní smlouvy osev 2023 (kampaň 2023/2024) a diskutována byla i cukrovka z osevu 2022. I když jsme si vědomi [...]

Informace ke kontraktaci 2023/20242023-02-07T17:41:22+01:00

Zápis z 30. Valné hromady SPC Čech

2023-02-07T17:40:11+01:00

17. června v 16:11 Kompletní zápis z 30. Valné hormady SPC Čech je k dispozici na tomto odkazu: zápis_VH_2022.pdf

Zápis z 30. Valné hromady SPC Čech2023-02-07T17:40:11+01:00

Usnesení z 30. Valné hromady SPC Čech

2023-02-07T17:39:15+01:00

8. června v 08:47 Usnesení 30. Valné hromady SPC Čech dne 26.5.2022 v Bezně Valná hromada bere na vědomí : zprávu o stavu odvětví, činnosti představenstva a výkonné složky, kterou přednesl výkonný ředitel Ing. Jan Křováček, Ph.D. zprávu dozorčí rady, kterou přednesl předseda dozorčí rady Ing.Vlastimil Kukla [...]

Usnesení z 30. Valné hromady SPC Čech2023-02-07T17:39:15+01:00
Přejít nahoru